logo

20191006 Paddenstoelen Bergharen Vincent Moll 23

Hoe werkt het?

gc kwaliteitsmerkStichting Groen Cement is sinds 2009 bezig om de kinderopvang te helpen "vergroenen". Natuurbeleving en buiten spelen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. Kinderen zijn de belangrijkste schakels voor de toekomst van onze aarde. Daarom hebben stichting Groen Cement en het vakblad Kinderopvang samen het jaar 2014 uitgeroepen tot het jaar van de Groene Kinderopvang. In 2014 geeft Groen Cement de kinderopvang toegang tot veel fantastische groene activiteiten en hoopt heel veel groene kwaliteitsmerken uit te delen.

 

Het groene kwaliteitsmerk

De kinderopvang Branche heeft financieel zware jaren achter de rug en helaas gaan de bezuinigingen door. Dit is een kans! Natuur is gratis en overal. Een kans om de kinderopvang voor kinderen nog beter, gezonder en leuker te maken en een kans voor kinderopvangorganisaties om zich zichtbaar positief en groen te profileren.

Haal het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement!

Kies voor natuur en natuurbeleving op je locatie en kom in aanmerking voor het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement.

Hoe werkt het?

Groen Cement heeft een checklist ontwikkeld waar kenmerken op staan die allen in het teken staan van natuurbeleving voor kinderen binnen de kinderopvang. Natuurlijk moet een locatie wel echt de keuze maken om de groene stap te nemen, maar het kwaliteitsmerk behalen is in principe voor alle  kinderopvanglocaties haalbaar. Ga na via de checklist van Groen Cement hoeveel kenmerken jouw locatie reeds bezit en aan welke kenmerken nog gewerkt moet worden en begin aan dit mooie avontuur! 

Groen Cement geeft het kwaliteitsmerk alleen aan  bezochte locaties. Het kwaliteitsmerk is enkel van toepassing op de gecontroleerde locatie, niet voor de hele organisatie. Een organisatie kan het kwaliteitsmerk alleen behalen wanneer alle locaties het kwaliteitsmerk hebben. 

Wanneer alle kenmerken [klik hier] aanwezig zijn op een locatie en de locatie minimaal een half jaar draait, kan deze worden aangemeld bij Groen Cement via het formulier wat daarvoor te vinden is op onze website: www.groencement.nl. Na het ontvangen van het formulier neemt Groen Cement contact op voor het maken van een afspraak  voor een "Groen metselaars bezoek". Een of twee van de Groene Metselaars van Groen Cement komen langs en bekijken samen met de betrokkenen of alle kenmerken inderdaad aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is wordt het kwaliteitsmerk uitgereikt. Dit bestaat uit een certificaat en een bordje wat naast de voordeur van de locatie kan komen te hangen.

Het is wenselijk, dat er kinderen aanwezig zijn op de locatie tijdens het "Groen metselaars bezoek". Wanneer dit (onverhoopt) niet mogelijk is en er bij de bezoekende Groene Metselaar(s) van Groen Cement gerede twijfel is over de praktijk van de natuurbeleving voor de kinderen, kan besloten worden dat er op een latere datum een onverwacht bezoek plaats vindt om de twijfel weg te nemen.

Hierdoor kan iedereen zien dat deze locatie heeft gekozen voor natuurbeleving voor kinderen. Groen Cement en vakblad Kinderopvang zullen via sociale media, nieuwsbrief en website aandacht besteden aan alle locaties die het groene kwaliteitsmerk behalen. Dat betekent goede PR voor alle deelnemende locaties.

Hulp nodig?

Wanneer er een aantal kenmerken ontbreken kan een locatie een hulpvraag stellen aan Groen Cement. Groen Cement zal deze vraag uitzetten bij het grote netwerk van de groene metselaars. Landschapsarchitecten, natuuractiviteit-specialisten, moestuin coaches, pedagogen met groene inborst; alles is in huis en zij staan klaar om te helpen. De kosten van de bemiddeling tussen een kinderopvanglocatie en een metselaar zijn gratis. De diensten van een metselaar niet. Zij maken zelf prijsafspraken met de vragende locatie naar hand van de vraag of opdracht die zij krijgen.

De kosten van het verkrijgen van Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Voor een Metselaars bezoek en het certificaat wordt, zoals in de algemene voorwaarden vermeld, € 350,00 in rekening gebracht.

Kies voor een gezonde beweging in de kinderopvang, kies voor het behalen van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement.

Een keuze die gekend zal worden door ouders, een keuze om trots op te zijn!

Niet praten maar doen! [klik hier] voor kinderopvang met kwaliteitsmerk

Veel succes en tot ziens!

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Groen Cement