logo

P1070286

Programma Jubileumsymposium

Komende woensdag is het jubileumsymposium. 

Het programma:

12.30- inloop en registratie

13.00- welkom door voorzitter Janneke vd Bos

13.20- lezing; Martin van Rooijen- risicovol spel

Het recht op risico

Het kunnen aangaan van risico in hun spel is voor kinderen essentieel. De meerwaarde van 'riskyplay' is onderbouwd voor o.m. het bevorderen van zelfvertrouwen, autonomie, creativiteiten veerkracht, en het vermindert de kans op angststoornissen. Professionals en vrijwilligers die metkinderen werken hebben dilemma's bij het faciliteren van risicovol spelen, zij worden beïnvloed inhun houding door regelgeving, reacties van ouders, het beleid van de organisatie, hun eigenpersoonlijkheid, de opvattingen van collega’s en het beeld van kinderen dat zij hebben. In dezepresentatie wordt onderzoek naar risicospel in kinderopvang, onderwijs en in de buurt toegelicht. Er wordt besproken welke belemmeringen in de praktijk worden ervaren en hoe hiermee kanworden omgegaan zodat kinderen de uitdaging kan worden geboden die zij nodig hebben. Met praktijk voorbeelden wordt getoond dat kinderen meer kunnen dan wij denken en dat met eenvoudige middelen risicovol spelen kan worden gestimuleerd.


MartMartin van Rooijen2in van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, is promovendus aan de Universiteit voor Humanistiekte Utrecht. Hij doet onderzoek naar normatieve professionalisering en beïnvloedende factoren t.a.v.het faciliteren van risicovol spelen van kinderen. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij zeven BSO locatieswaarbij de pedagogisch medewerkers een professionaliseringsprogramma kregen aangeboden waarna d.m.v. ‘loose parts’ het risico-spel van kinderen werd bevorderd.

 

14.00-ronde tafelgesprek- thema: over 10 jaar is Groen Cement niet meer nodig… toch?

14.20- pauze

15.00-16.00: workshops

Beschikbare workshops

16.00- een groene veiling…. Wat?

16.30- borrel