logo

P1070286

Ondernemen met kwaliteit!

En… kwaliteit kan ook een groene inhoud hebben. Het bestuur van Groen Cement
laat weten dat het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang als één van de
meetinstrumenten voor zelfevaluatie wordt aanbevolen door Stichting BKK.
https://www.stichtingbkk.nl/ondernemen-met- kwaliteit/zelfevaluatie-pedagogische-
kwaliteit
Voor de kinderopvang is per 1 januari 2018 nieuwe wetgeving van kracht. Die sluit
aan bij het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat in juni 2016 gesloten is.
Bij de invoering van de nieuwe wetgeving, verandert ook het toezicht. De herijking
van de wet en Het Nieuwe Toezicht richten zich onder meer op kwaliteitsverhoging
en heldere regels. De wettelijke verplichtingen rondom opvoeden in de kinderopvang,
de pedagogische opdracht, zijn dus aangescherpt en toegespitst. Tegelijk is er meer
ruimte voor maatwerk en innovatieve praktijken. Het effect hiervan is, dat er meer
mogelijkheden komen voor ondernemingen om eigen keuzes te maken op het gebied
van de pedagogische kwaliteit. Ondernemers kunnen zelfstandiger hun richting
bepalen, zich duidelijker profileren met kwaliteit en de ruimte nemen om hun
meerwaarde aan te tonen.
Wil je gebruik maken een instrument voor zelfevaluatie volg dan deze link (hier vind
je ook ons Kwaliteitsmerk)
https://www.stichtingbkk.nl/images/BKK_Menukaart_zelfevaluatie_dec2017.pdf