logo

P1070286

Lees- les en werkmateriaal

- Themapakket Week van de Opvoeding: Word spelenderwijs

weekvdopvoeding 2013 

De Week van de Opvoeding is al weer achter de rug, maar het themapakket 'Word spelenderwijs' van de VJK is nog steeds gratis te downloaden. Ook op een ander moment kun je een ouderbijeenkomst over dit thema organiseren. Het pakket bevat onder meer voorbeelden voor een uitnodigingsbrief, poster en persbericht, een indeling van de bijeenkomst en kennismakingsactiviteiten.

- Vitamine G(roen) –vergroening van buitenruimte in onthaal- en opvanginitiatieven (0-6 jaar)

vitamine groen

Deze omvangrijke brochure gaat in op het belang van een gevarieerde, natuurlijke buitenruimte en van spelen in het groen. Daarnaast reikt de brochure ook ideeën aan en informatie van pedagogische en 'technische' aard. Springzaad wil laten zien dat het mogelijk is om op maat van elk onthaal– en opvanginitiatief een groene betaalbare, boeiende, verzorgbare en veilige buitenruimte te creëren. Een buitenruimte die aantrekkelijk is voor personeel en ouders. Een buitenruimte die de allerkleinsten een leuke groene start geven.
De brochure is opgesteld in opdracht van de provincie Vlaams Brabant en gratis te downloaden.

- Natuursprong

natuursprong

Natuursprong is een beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de natuur door een anderhalf uur durend beweegprogramma. Sportbuurtwerkers, maar ook pedagogisch werkers uit het jeugdwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en/of Natuur- en Milieu Educatie (NME), worden getraind om in speelbossen van Staatsbosbeheer te werken met de door Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde spelactiviteitenmap 'Spelen tot je groen ziet'. De map bevat verschillende spelletjes die uitdagen tot veel bewegen, samenwerken en kennismaken met de natuur. Vies worden mag!
Natuursprong is een samenwerking van Jantje Beton, Staatsbosbeheer, het NISB en de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO).
Natuursprong staat op de menukaart van Sportimpuls, wat betekent dat het beweegprogramma met subsidie kan worden ingezet.

- Lectoraat 'Van deadline naar lifeline – Natuur een groeiruimte voor kinderen'

De rede die dr. Dieuwke Hovinga heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector Natuur & Ontwikkeling Kind aan de Hogeschool Leiden (een samenwerkingsverband met Veldwerk Nederland en Thomas More Hogeschool) is gratis te downloaden.