logo

Kikker Vincent Moll 2

Ondernemen met kwaliteit!

En… kwaliteit kan ook een groene inhoud hebben. Het bestuur van Groen Cement
laat weten dat het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang als één van de
meetinstrumenten voor zelfevaluatie wordt aanbevolen door Stichting BKK.
https://www.stichtingbkk.nl/ondernemen-met- kwaliteit/zelfevaluatie-pedagogische-
kwaliteit
Voor de kinderopvang is per 1 januari 2018 nieuwe wetgeving van kracht. Die sluit
aan bij het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat in juni 2016 gesloten is.
Bij de invoering van de nieuwe wetgeving, verandert ook het toezicht. De herijking
van de wet en Het Nieuwe Toezicht richten zich onder meer op kwaliteitsverhoging
en heldere regels. De wettelijke verplichtingen rondom opvoeden in de kinderopvang,
de pedagogische opdracht, zijn dus aangescherpt en toegespitst. Tegelijk is er meer
ruimte voor maatwerk en innovatieve praktijken. Het effect hiervan is, dat er meer
mogelijkheden komen voor ondernemingen om eigen keuzes te maken op het gebied
van de pedagogische kwaliteit. Ondernemers kunnen zelfstandiger hun richting
bepalen, zich duidelijker profileren met kwaliteit en de ruimte nemen om hun
meerwaarde aan te tonen.
Wil je gebruik maken een instrument voor zelfevaluatie volg dan deze link (hier vind
je ook ons Kwaliteitsmerk)
https://www.stichtingbkk.nl/images/BKK_Menukaart_zelfevaluatie_dec2017.pdf

Belangrijk- GROEN NIEUWS

baby
Wij hebben als Stichting een onderzoek geïnitieerd naar de versterking van de kwaliteit van Groene Kinderopvang. 

Het ministerie van SZW stelt de komende jaren subsidie beschikbaar voor een onderzoeksprogramma om verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap, om tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. 
De Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau NatuurVoorMensen hebben hiervoor een onderzoeksvraag opgesteld. 
Wil je meer informatie- stuur ons een mail! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hopen dat jullie als kinderopvangorganisatie met het kwaliteitsmerk van Groen Cement enthousiast zijn over het onderzoek en hieraan willen meewerken. 
Een mooi voordeel van meewerken aan het onderzoek is dat daarbij een professionaleringstraject wordt aangeboden.

Mocht het zo zijn dat jullie niet binnen het gevraagde profiel passen (bv.  alleen eigenaar van een BSO), dan willen wij vragen om dit bericht bij andere Groene Kinderopvang collega’s onder de aandacht te brengen.

Het hebben van het kwaliteitsmerk van Groen Cement is namelijk geen voorwaarde om mee te doen aan dit onderzoek.

Voor je wijk

MUST SEE… we zijn zeer trots op Groene Metselaar Heleen Eshuis. http://www.inhetwild.nl
Trots op het resultaat van 2 jaar hard werken!
Graag willen we hierbij ons unieke project ‘Voor je Wijk’ laten zien, waarbij senioren in de klas natuuractiviteiten begeleiden. Verbeter de wereld, begin in je wijk!
2017 11 10 1336

Hup naar buiten

In het blad Kinderopvang, oktober 2017 verscheen een artikel over Elizabeth Binsbergen trainer van Natuurlijk in beweging.

Hup naar buiten 5

Noors onderzoek toont belang van buitenspelen aan

Inh groen Vincent MollBuitenspelen is belangrijk niet alleen op mooie herfstdagen maar het hele jaar door! Het is goed voor de gezondheid van kinderen, maar ook voor hun leerprestaties. In buitenspel leren kinderen reflecteren, nadenken, keuzes maken.

Dit onderzoek laat zien dat er grote winst te behalen is voor kinderen die buitenspelen, winst voor jonge kinderen én voor oudere kinderen!

Dus…. Lezen en heerlijk naar buiten!

https://www.childinthecity.org/2017/10/10/outdoor-play-boosts-childrens-performance-in-class-says-new-study/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202017-41